iulie 28, 2022

Politica de confidențialitate

Politici de confidențialitate a datelor

Activitatea desfășurată de UPLEARNING include, mai exact, următoarele:

 • Activitati de consultanta in domeniul educatiei;

UPLEARNING prelucrează diverse informații, printre care și date cu caracter personal.

Prezentul Regulament are ca scop să vă informeze cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de administrator, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în această privință.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un aspect foarte important pentru noi. UPLEARNING prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („RGPD”), precum și cu respectarea legislației romane și europene aplicabile în domeniu. Ne străduim să fim cât se poate de clari, concreți și transparenți în furnizarea de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.Tipurile de date cu caracter personal pe care UPLEARNING le prelucrează

UPLEARNING prelucrează date cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați pus la dispoziție în mod voluntar, și anume: numele, prenumele, adreă de e-mail și număr de telefon mobil,. Informații detaliate cu privire la diferitele tipuri de date ce se colectează și prelucrează veți găsi pe măsură ce realizați astfel de activități (inclusiv online), furnizând în acest scop genul respectiv de informații către UPLEARNING.

 1. Politica privind utilizarea de „cookie-uri” (COOKIE-URI)

Site-ul nostru web utilizează așa-numitele „cookie-uri” și „pixel marker”. „Cookie-urile” nu influențează negativ activitatea calculatorului dumneavoastră. Acestea reprezintă niște fișiere de dimensiuni mici care ne ajută să facem serviciile noastre online mai accesibile, mai eficiente și mai sigure. În afară de aceasta, „cookie-urile” servesc la implementarea anumitor funcții de utilizator.

Puteți configura browser-ul dumneavoastră de internet astfel încât să memoreze aceste „cookie-uri” sau să le șteargă pe cele memorate deja. Dacă doriți să utilizați aceste funcții, vă rugăm să vă adresați către producătorul browser-ului dumneavoastră de internet. Este posibil ca browser-ul de internet pe care îl folosiți să nu fie prevăzut cu funcții de control asupra utilizării, refuzului de memorare sau de ștergere a „cookie-urilor” deja memorate, pentru care UPLEARNING nu poartă nicio răspundere. În cazul în care veți dispune interzicerea memorării de „cookie-uri” sau ștergerea anumitor „cookie-uri” , în funcție de tipul acestora, e posibil să fie afectată funcționarea site-ului.

Site-ul nostru web, de obicei, utilizează „cookie-uri per sesiune”, care sunt șterse automat, atunci când închideți browser-ul. Câteodată, se utilizează „cookie-uri permanente”, care rămân pe dispozitivul dumneavoastră până în momentul în care expiră valabilitatea acestora sau până când dispuneți, printr-o comandă, ștergerea acestora. Acestea din urmă ne ajută să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită pe are o efectuați pe site-ul nostru. Referitor la „cookie-uri din parte terților”, adică „cookie-uri de la furnizori”, așa cum, sunt de exemplu, Google Inc., vă rugăm să consultați Regulile de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal ale acestor furnizori.

 1. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate și utilizate de UPLEARNING doar în scopul menționat. Acesta include, în special:

 

 • Înscriereapentru cursuri educaționale. Cererile de înscriere, precum și actele anexate ce conțin date cu caracter personal (de exemplu: date de contact etc). UPLEARNING va păstra aceste date pentru o perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul furnizării acestora (cu excepția cazurilor în care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin lege din alte motive) în vederea unei posibile analize ulterioare a dosarului de înscriere, cu excepția cazurilor în care ați refuzat în mod expres păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care candidatul nu a împlinit vârsta de 18 ani, noi solicităm în mod expres acordului părintelui (reprezentantului legal/tutorelui) cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului;

 

 

 • Utilizarea formularelor de contact – în cazul în care utilizați formularul de contact pentru diverse solicitări, informațiile completate de dumneavoastră în formular, inclusiv datele de contact, se vor utiliza pentru procesarea solicitării dumneavoastră și vor fi păstrate pentru utilizări ulterioare, în cazul în care trebuie clarificate și alte aspecte referitoare la solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul finalizării prelucrării acestora, cu excepția cazurilor în care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin lege din alte motive.

 

 • Altele
 1. Furnizarea sau transferul de date cu caracter personal

În anumite cazuri, UPLEARNING poate dezvălui anumite date cu caracter personal către parteneri strategici și/sau contractuali. În cazurile în care UPLEARNING va dezvălui informații personale referitoare la persoana dumneavoastră către terți, UPLEARNING va verifica dacă persoanele respective asigură un nivel de protecție a datelor conform standardelor stabilite. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate ca fiind confidențiale și de către partenerii noștri.

În funcție de tipul de servicii pe care le-ați solicitat (de exemplu: contact telefonic, comandă, solicitare de servicii, solicitare de informații etc), datele dumneavoastră pot fi schimbate cu alte persoane care participă în procesul de executare a comenzilor.

Este posibil să fim obligați să furnizăm date cu caracter personal pentru a putea respecta cerințele legale sau pentru a putea aplica drepturile și acordurile încheiate. „UPLEARNING poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar în virtutea legii, în cazul unor procese în justiție, a unor litigii și/sau la solicitarea primită din partea unor organe sau autorități publice și guvernamentale din țara dumneavoastră de domiciliu sau din afara acesteia Este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră personale în cazul în care constatăm că, în scopul siguranței naționale, aplicării prevederilor legale sau în cazul altor chestiuni de importanță publică, o astfel de dezvăluire este necesară sau se impune.

În cazul în care este necesar ca datele dumneavoastră să fie transferate către terțe persoane (în afara UE), UPLEARNING va realiza acest transfer respectând în totalitate prevederile legale aplicabile, garantând astfel asigurarea unui nivel de protecție ridicat al datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care accesând paginile web aparținând UPLEARNING, din anumite motive, veți fi conectat la alte rețele sociale precum Facebook, Google +, YouTube, Twitter și altele asemănătoare, UPLEARNING nu va răspunde pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul acceptării condițiilor generale ale acestor site-uri. În astfel de cazuri, trebuie să consultați cu atenție condițiile generale de utilizare a site-urilor respective.

 1. Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal

În ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul

  – în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui consimțământ exprimat în mod expres, dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment;
 • Dreptul de accesla datele dumneavoastră cu caracter personal, care se referă la persoana vizată și care se procesează de UPLEARNING;

 • Dreptul de corectare sau completare a datelor cu caracter personal inexacte și incomplete;

 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“) a datelor cu caracter personal care se prelucrează fără respectarea prevederilor legale sau în cazul în care dreptul legal a dispărut (expirarea termenului de păstrare, retragerea acordului, scopul inițial pentru care au fost furnizate a fost atins etc.);

 • Dreptul de limitare a prelucrării– în cazul existenței unui litigiu între UPLEARNING și subiect furnizor al datelor cu caracter personal, până la soluționare și/sau stabilirea, exercitarea sau protecția pretențiilor legale;

 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – dacă se prelucrează într-un mod automat pe baza consimțământului exprimat sau a unui contract încheiat. În acest scop, datele se vor transmite într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Dacă acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic, transferul datelor se poate realiza direct de la un administrator de date la altul. Dreptul la portabilitate se referă doar la datele furnizate personal de utilizator, precum și la datele cu caracter personal generate și colectate din activitatea desfășurată de acesta;

 • Dreptul de a obiecta– se poate exercita în orice moment și din motive legate de situația particulară a persoanei în cauză, cu condiția să nu existe motive legale convingătoare pentru prelucrarea datelor respective care să aibă prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau ale procedurii judiciare;

 • Dreptulpersoanei care furnizează date cu caracter personal de a nu fi obiectul unei soluții complet automatizate, inclusiv crearea profilului, care generează consecințe juridice pentru persoana vizată sau o afectează în mod semnificativ;

 • Dreptul de a depune plângere la Comisia de protecția a datelor cu caracter personal, în cazul în care au fost încălcate drepturile persoanei vizate, precum și dreptul de a contesta în instanță acțiunile întreprinse de UPLEARNING în fața instanței administrative sau în fața Curții Supreme de Contencios Administrativ, în conformitate cu normele generale privind competența.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, UPLEARNING vă pune la dispoziție formulare pentru exercitarea individuală a oricăror din drepturile de mai sus, dar puteți formula în scris solicitări către UPLEARNING șifără a fi necesară utilizarea formularelor puse la dispoziție de noi.

Vă rugăm să adresați solicitările dumneavoastră, precum și orice alte întrebări către Departamentul de contact menționat la pct. 8.

UPLEARNING are dreptul de a refuza îndeplinirea anumitor cerințe în exercitarea drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal pe motivele prevăzute în legislația aplicabilă.

 1. Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal

UPLEARNING folosește o varietate mare de măsuri (tehnice și organizaționale) care să asigure securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, confidențialitatea și protecția informațiilor dumneavoastră personale.

Toți angajații și colaboratorii UPLEARNING au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și de a respecta măsurile organizatorice și tehnice aplicabile pentru protecția acestora.

În cazul în care UPLEARNING dezvăluie informațiile dumneavoastră către terți – UPLEARNING utilizează mecanismele prevăzute de legislația aplicabilă pentru a se asigura că respectivii terți oferă un nivel de protecție a datelor conform standardului convenit în acest scop.

După expirarea perioadei de păstrare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse (distruse).

 1. Actualizarea Regulamentului de Protecție a Datelor cu caracter personal implementat în cadrul UPLEARNING.

Ca urmare a modificărilor legislative așteptate în domeniul protecției datelor cu caracter personal, UPLEARNING va actualiza și va publica periodic Regulamentul său de Protecție a Datelor cu caracter personal.

 1. Date de contact

Pentru întrebări legate de prezentul Regulament de Protecție a Datelor cu caracter personal sau cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați:

UPLEARNING